Pikat e Shitjes    |    Rreth Nesh    |    Evente    |    Testo Shpejtesine    |    Super Oferta!    |    Webmail       
  Familje Biznes Suport Te Reja Kontakt
Internet    |   Telefonia Fikse    |   Primo Phone
   
  Rreth Nesh
  Rreth Primo
  Vizioni
  Misioni
 
Rreth Primo

Primo Communications eshte krijuar nga shkrirja, bashkimi dhe bashkepunimi i vazhdueshem dhe intensiv i kater kompanive lider ne fushen e telekomunikacionit.
Ky proces bashkimi filloi me blerjen e e shoqerise Albania Online Service Provider sh.p.k (AOLSP) ne 2007-n. Kjo e fundit eshte nje shoqeri qe operon ne tregun e telekomunikacioneve qe nga viti 1998, vit ne te cilin edhe eshte regjistruar. Ky ishte hapi i pare qe i celi rrugen nje sere transaksioneve te tjera, blerjesh te njepasnjeshme.

Ne mars te vitit 2008, u realizua blerja e e te gjitha kuotave te shoqerise tregetare shqiptare, Albanian Fiber Backbone sh.p.k. (AFB), shoqeria e pare private dhe lider ne fushen e transmetimit te te dhenave duke ndertuar dhe perdorur rrjetin e saj me fiber optike. Kjo shoqeri u krijua ne vitin 2001 dhe qe nga ajo kohe ka operuar rregullisht ne tregun shqiptar te telekomunikacionit.

Pas kesaj, vijoi edhe blerja e 100% te aksioneve te shoqerise H-Communications Sh.A (H-Comm), e cila operon kryesisht ne ofrimin e sherbimit te telefonise fikse rurale dhe internet. H-Communications Sh.A u regjistrua ne vitin 2000, dhe asokohe njhej si Hermes Sh.p.k Te tre kompanite e lartpermendura u perfshine ne nje proces bashkimi ligjor me perthithje, proces i cili perfundoi ne muajn mars te vitit 2009.

Gjithashtu jashte procesit te bashkimit eshte shoqeri 100% e kontrolluar nga Primo edhe Bindi Integrated Services Sh.A (BIS), e regjistruar ne vitin 2004 ne regjistrin tregetar. BIS operon ne transferimin e te dhenave per kliente te medhenj dhe ne te gjithe territorin e Republikes se Shqiperise.

Duke filluar nga prilli i vitit 2009, zyrtarisht, emri i shoqerise tone eshte PRIMO Communications Sh.p.k

 

 
Infoline Primo
 
Voip
 
 
Primo Communications   |   Treguesit e Cilesise se Sherbimit   |   Vende Pune   |   English Credits
© 2009 Primo