Pikat e Shitjes    |    Rreth Nesh    |    Evente    |    Testo Shpejtesine    |    Super Oferta!    |    Webmail       
  Familje Biznes Suport Te Reja Kontakt
Internet    |   Telefonia Fikse    |   Primo Phone
   
  Evente
  Krosi Malor
  Festivali i Femijeve
  Act Responsible
  Fondacioni Femijeve
  KF Vllaznia
 
Act Responsible

Primo të mbron me një “click”!

Nisma Act Responsible u krijua për herë të parë në Nju Jork, me qëllimin për të sensibilizuar botën për më shumë tolerancë ndaj ambientit dhe çështjeve sociale më të ndjeshme.

Më 20 dhjetor të vitit 2009, Act Responsible më bashkëpunim me Maniacard dhe Primo, organizoi në Tiranë një ekspozitë ku u shfaqën spotet më të mira të krijuara nëpër botë për të ndikuar në përmirësimin e problemeve të ambientit dhe çështjeve sociale.

Primo në këtë aktivitet i mundësoi secilit nga ne të kontribuonte me votën e vet pro Mbrojtjes Globale. Dhe jo vetëm kaq, secili mund të shihte kontributin e dhënë në vite nga gjithë aktivistët e Act Responsible në mbarë botën.

 

 
Infoline Primo
 
Voip
 
 
Primo Communications   |   Treguesit e Cilesise se Sherbimit   |   Vende Pune   |   English Credits
© 2009 Primo