Pikat e Shitjes    |    Rreth Nesh    |    Evente    |    Testo Shpejtesine    |    Super Oferta!    |    Webmail       
  Familje Biznes Suport Te Reja Kontakt
Internet    |   Telefonia Fikse    |   Primo Phone
   
  Evente
  Krosi Malor
  Festivali i Femijeve
  Act Responsible
  Fondacioni Femijeve
  KF Vllaznia
 
Fondacioni Femijeve

Primo, donator i Fondacionit të Fëmijëve Shqiptarë
Fondacioni i Fëmijëve Shqiptarë, është një fondacion bamirës, që ndihmon fëmijët në nevojë, pavarësisht përkatësisë fetare dhe etnike. Prioritet i jepet të porsalindurve dhe fëmijëve të braktisur, handikapëve dhe institucioneve që ofrojnë ushqim, strehim dhe edukim për këta fëmijë.

Sikurse shumë dhurues të tjerë, edhe Primo është bashkuar në listën e gjatë të donatorëve për t`u ardhur në ndihmë fëmijëve.

 

 
Infoline Primo
 
Voip
 
 
Primo Communications   |   Treguesit e Cilesise se Sherbimit   |   Vende Pune   |   English Credits
© 2009 Primo