Pikat e Shitjes    |    Rreth Nesh    |    Evente    |    Testo Shpejtesine    |    Super Oferta!    |    Webmail       
  Familje Biznes Suport Te Reja Kontakt
Internet    |   Telefonia Fikse    |   Primo Phone
   
  Telefonia Fikse
  Tarifat e Instalimit
  Thirrje Kombetare
  Thirrje Nderkombetare
 
Thirrje Kombetare

E Hene - E Premte
08:00-08:30 tarife normale
22:00-08:00 tarife e reduktuar
13:00-22:00 tarife normale
22:00-08:00 tarife e reduktuar

E Shtune

08:00-22:00 tarife normale       
08:30-13:00 tarife e pikut

E Diel
08:00-14:00 tarife normale
14:00-08:00 tarife e reduktuar



Lokale

Thirjet lokale brenda rrjetit Primo brenda te njejtit rajon.

Zona 1
Thirjet nga abonentet Primo drejt abonenteve Albtelecom te te njejtit rajon.

Zona 2
Deri ne 50 km

Zona 3
Mbi 50 km

  Tarifa Lek/Min
Zonat Kombetare Tarife
Normale
Tarife e
Pikut
Tarife e Reduktuar
Lokale   1.70 2.00 1.20
Zona 1 4.00 4.80 3.00
Zona 2 12.00 16.70 10.00
Zona 3 15.00 20.10 12.00
Celulare 49.00 59.50 39.00

Te gjitha thirrjet, kundrejt operatoreve rural, do te tarifohen sipas tarifes se zones se ciles i perkasin, plus 3 lek/minute.

Te gjitha thirrjet brenda rrjetit Primo janë falas.

Ne tarifat e mesiperme nuk eshte perfshire TVSH.

 

 
Infoline Primo
 
Voip
 
 
Primo Communications   |   Treguesit e Cilesise se Sherbimit   |   Vende Pune   |   English Credits
© 2009 Primo