Pikat e Shitjes    |    Rreth Nesh    |    Evente    |    Testo Shpejtesine    |    Super Oferta!    |    Webmail       
  Familje Biznes Suport Te Reja Kontakt
Internet    |   Telefonia Fikse    |   Primo Phone
   
  Telefonia Fikse
  Tarifat e Instalimit
  Thirrje Kombetare
  Thirrje Nderkombetare
 
Thirrje Nderkombetare

E Hene - E  diel
08:00-22:00 tarife normale
22:00-08:00 tarife e reduktuar

  Tarifa Lek/Min
Zonat Nderkombetare Tarife reduktuar Tarife normale
Zona 1 45.05 63.05
Zona 2 62.10 86.95
Zona 3 71.45 100.00
Zona 4 110.00 120.00
Zona 5 180.00 230.00

Cdo te djele nga ora 08.00 – 22.00, tarifa qe aplikohet per te gjitha thirrjet drejt zones se pare nderkombetare (SHBA, Kanada dhe rrjetet fikse te UK, Itali, Greqi, Zvicer, Kroaci, Kosove, Mali i Zi, Maqedoni, Bullgari, Hungari) eshte 25 lek per minute.

Pervec thirrjeve lokale dhe drejt zones se pare, ne thirrjet e tjera shtohet nje impuls fillestar (5 lek/impulsi) ne momentin e realizimit te thirrjes

Ne tarifat e mesiperme nuk eshte perfshire TVSH.

 

 
Infoline Primo
 
Voip
 
 
Primo Communications   |   Treguesit e Cilesise se Sherbimit   |   Vende Pune   |   English Credits
© 2009 Primo