Pikat e Shitjes    |    Rreth Nesh    |    Evente    |    Testo Shpejtesine    |    Super Oferta!    |    Webmail       
  Familje Biznes Suport Te Reja Kontakt
Internet    |   Telefonia Fikse    |   Primo Phone
   
  Vende Pune
  Vleresojme Talentet
 
Vleresojme Talentet

Primo Communications ka shpallur konkurs për pozicionet e mëposhtme.
Të gjithë të interesuarit janë të lutur të dërgojnë CV-të e tyre në adresën hr@primo.al.

Për pozicionin Key Account Executive duhen plotësuar këto kritere:
1.    Të jetë me arsim të lartë (Fakulteti i Ekonomise)
2.    Të ketë të paktën 1 vit përvojë pune
3.    Të zotërojë shumë mirë gjuhën angleze
4.    Të ketë aftësi të mira komunikuese

 

 
Infoline Primo
 
Voip
 
 
Primo Communications   |   Treguesit e Cilesise se Sherbimit   |   Vende Pune   |   English Credits
© 2009 Primo