Pikat e Shitjes    |    Rreth Nesh    |    Evente    |    Testo Shpejtesine    |    Super Oferta!    |    Webmail       
  Familje Biznes Suport Te Reja Kontakt
Internet    |   Telefonia Fikse    |   Primo Phone
   
  Primo Phone
  Avantazhet e Sherbimit
  Instalimi
  Tarifat per cdo Destinacion
 
Tarifat per cdo Destinacion

Primo Group
Krijoni Grupin Tuaj Primo Phone brenda dhe jashte Shqiperise dhe Mund te flisni falas pergjithmone.

Call Country
Na tregoni Shtetin me te cilin flisni me shume dhe ofertat vazhdojne.

Pajtimi mujor per sherbimin kushton falas!

Cmimet ne vijim jane pa TVSH.

  Tarifa Lek/Min  
Destinacionet Fiks Celular
Angli 7.00 36.00
Bullgari 7.00 36.00
France 7.00 36.00
Gjermani 7.00 36.00
Greqi 7.00 30.00
Itali 7.00 30.00
Kanada 7.00 7.00
Kroaci 7.00 36.00
Mali i Zi 7.00 36.00
Maqedoni 7.00 36.00
Poloni 7.00 36.00
Rumani 7.00 36.00
Rusi 7.00 36.00
Serbi 7.00 36.00
SHBA 7.00 7.00
Slloveni 7.00 36.00
Spanje 7.00 36.00
Turqi 7.00 36.00
Zvicer 7.00 36.00
Suedi  7.00 36.00
Brenda Primo Group 0.00  
Shqiperi - Lokal 3.00  
Shqiperi - Kombetar 7.00  
Shqiperi - Mobile   20.00
Europe Mobile   20.00
Operatori PLUS   30.00

 

 

 
 
Primo Phone Login!
Numri juaj PIN
Password
Infoline Primo
 
 
Primo Communications   |   Treguesit e Cilesise se Sherbimit   |   Vende Pune   |   English Credits
© 2009 Primo