Pikat e Shitjes    |    Rreth Nesh    |    Evente    |    Testo Shpejtesine    |    Super Oferta!    |    Webmail       
  Familje Biznes Suport Te Reja Kontakt
Ndihma Teknike
   
  Ndihma Teknike
  Udhezuesi Automatik
  Probleme me Modemin
  Prob. me Karten e Rrjetit
  Konfigurim E-Mail
  Ndihma Teknike
 
Probleme me Modemin

Verifikoni dritat e modemit:
Nese nuk ka asnje drite te ndezur ne modem:
Kontrolloni nese modemi eshte i ndezur dhe nese eshte bere si duhet lidhje me ushqyesin. Fikeni dhe ndizeni modemin serish.
Nese vazhdon e njejta situate, ju lutem paraqituni prane zyres se Supportit per te kontrolluar modemin.

Nese drita “power” pulson
Modemi nuk furinizohet sic duhet me energji dhe nuk eshte ne gjendje te jape sherbim. Provoni ta ristartoni modemin si dhe ta lidhni me nje UPS ne raste te tilla.

Nese drita Link, Dsl, Adsl apo Broadband nuk ndizet fare, pulson ose eshte me ngjyre te kuqe:

Kontrolloni kabllin e linjes Adsl  nese eshte fiksuar mire ne porten e dsl te modemit, hiqeni dhe vendoseni serish. Provoni te ristartoni modemin.
Nese nuk stabilizohet perseri, problemi eshte tek linja dsl qe mund te jete demtuar. Ju lutem lidhuni me supportin per te dhene kete informacion.

Nese drita Internet ose Data eshte e kuqe ose nuk ndizet fare:
Do te thote se keni lidhje fizike por jo llogjike, modemi juaj duhet te jete ckonfiguruar dhe duhet bere rikonfigurimi I tij.
Ju lutemi silleni modemin tek zyra e supportit per rikonfigurim ose qendroni ne linje per te biseduar me Supportin Teknik.

Nese dritat PC ose Ethernet nuk ndizen:
Kontrolloni lidhjen ne ekran qe shfaqet tek ora e kompjuterit (local area connection).

Nese lidhja tregohet me kryq te kuq (cable unplugged) atehere:
1. Kontrolloni  lidhjen  fizike modem –PC . Sigurohuni  qe kablli qe lidh modemin me kompjuterin te jete i  vendosur ne menyren e duhur.
2. Pasi jane zbatuar rastet e mesiperme dhe perseri tregohet  kryqi  i  kuq tek “local area connection”  do te thote qe ka probleme karta e rrjetit e kompjuterit tuaj. Per kete duhet te kontrollohet PC tek nje servis kompjuterash.
3. Shikoni driten “Ethernet” tek modemi . Nese drita eshte e fikur do te  thote qe ka probleme porta “Ethernet” tek modemi. Provoni qe te realizoni lidhjen fizike nepermjet kabllit USB dhe instaloni driverat (per kete ju ndihmon CD e vendosur tek kutia e modemit).


NESE PROBLEMI VAZHDON, PLOTESONI FUSHAT E MEPOSHTME.

 
Ploteso te gjitha fushat!
Emri i Plote:
Nr Telefoni:
E-Mail:
Qyteti:
Adresa:
Sherbimi:

 

 
Infoline Primo
 
Voip
 
 
Primo Communications   |   Treguesit e Cilesise se Sherbimit   |   Vende Pune   |   English Credits
© 2009 Primo