Pikat e Shitjes    |    Rreth Nesh    |    Evente    |    Testo Shpejtesine    |    Super Oferta!    |    Webmail       
  Familje Biznes Suport Te Reja Kontakt
Ndihma Teknike
   
  Ndihma Teknike
  Udhezuesi Automatik
  Probleme me Modemin
  Prob. me Karten e Rrjetit
  Konfigurim E-Mail
  Ndihma Teknike
 
Probleme me Karten e Rrjetit

Nqs lidhja tregohet me trekendeshin e verdhe atehere duhet kontrolluar konfigurimi i kartes se rrjetit i cili realizohet nepermjet kesaj rruge:
My Network places-Local area Connection-Properties- Internet Protocol (TCP/IP)

Tek tabela “Internet Properties” duhen zgjedhur opsionet:
Obtain a IP address automatically, qe do te thote qe komjuteri juaj merr automatikisht  IP nga modemi.
Use the following DNS server addresses ku per Primary DNS Server do te perdoret: 217.24.240.66 dhe per  Alternate DNS Server  do te perdoret:  213.207.32.66


NESE PROBLEMI VAZHDON, PLOTESONI FUSHAT E MEPOSHTME.

 
Ploteso te gjitha fushat!
Emri i Plote:
Nr Telefoni:
E-Mail:
Qyteti:
Adresa:
Sherbimi:

 

 
Infoline Primo
 
Voip
 
 
Primo Communications   |   Treguesit e Cilesise se Sherbimit   |   Vende Pune   |   English Credits
© 2009 Primo