Pikat e Shitjes    |    Rreth Nesh    |    Evente    |    Testo Shpejtesine    |    Super Oferta!    |    Webmail       
  Familje Biznes Suport Te Reja Kontakt
Paketat "Biznes i Vogel"    |   Managed Services    |   Data Services    |   IP Telephony    |   Video    |   Managed Security    |   IT Services
   
  Managed Services
  Sherbimet e Manaxhuara
 
Cfare jane Sherbimet e Manaxhuara?

 

Kur një kompani aplikon për shërbime të menaxhuara, ne menaxhojmë pajisjet e rrjetit dhe aplikacionet  që ndodhen në ambientet e klientit, sipas kushteve të kontratës (Service Level Agreement) të përcaktuara për të plotësuar kërkesat e posaçme të aktivitetit të kompanisë. Disa shërbime të menaxhuara realizohen duke mbajtur pajisjet në ambientet tona dhe duke e përcjellë shërbimin te klienti nëpërmjet rrjetit WAN.

Për ndërmarrjet e mesme dhe të vogla, shërbimet e menaxhuara ofrojnë zgjidhje sipas kërkesës kundrejt një tarife mujore të arsyeshme, pa pasur nevojë për një investim të madh fillestar.

Kompanitë që kanë nevoja shtesë për kujdes dhe gjindshmëri shërbimi, mund te fokusohen në aktivitetet strategjike të tyre, si dhe të paguajnë vetëm ato shërbime për të cilat kanë nevojë, pa dashur të investojnë në mirëmbjatjen dhe pajisjet e rrjetit.


Përfitimet kryesore

- Ul kostot, përfshi tarifat tradicionale të shërbimit, pajisjeve, operacioneve IT dhe transportit

- Lehtëson futjen e proceseve të reja të biznesit

- Rrit nivelin e kujdesit dhe shfrytëzimit të rrjetit me staf shtesë

- Buxheti për shpenzimet IT bëhet më i qendrueshëm dhe i parashikueshëm

- Siguron akses mbi teknologjinë më të fundit me rreziqe minimale

- Siguron akses mbi një bazë më të zgjeruar aplikacionesh

- Përshtatja me ndryshimet e kushteve të biznesit bëhet më e lehtë

- Mundëson grupin IT që të përqendrohet në çështjet thelbësore

 

 
Voip
 
Infoline Primo
 
 
Primo Communications   |   Treguesit e Cilesise se Sherbimit   |   Vende Pune   |   English Credits
© 2009 Primo