Pikat e Shitjes    |    Rreth Nesh    |    Evente    |    Testo Shpejtesine    |    Super Oferta!    |    Webmail       
  Familje Biznes Suport Te Reja Kontakt
Paketat "Biznes i Vogel"    |   Managed Services    |   Data Services    |   IP Telephony    |   Video    |   Managed Security    |   IT Services
   
  Data Services
  L2
  L3 VPN
  Perfitimet kryesore
 
L2


Shërbim rrjeti (Layer 2) – Lidhje në Ethernet pikë më pikë mes dy vendndodhjeve të një kompanie, me shpejtesi 1 Mbps/1Gbs 910 Gbs)

Blerësit

Kompani me dy apo më shumë pika dhe aktivitete biznesi të shpërndara

Kompani që po ndërtojnë rrjetin e tyre mbi IP

Kompani me kërkesa të larta për transmetim të dhënash (ruajtje, replikime sinkrone dhe asinkrone)

 

 
Voip
 
Infoline Primo
 
 
Primo Communications   |   Treguesit e Cilesise se Sherbimit   |   Vende Pune   |   English Credits
© 2009 Primo