Pikat e Shitjes    |    Rreth Nesh    |    Evente    |    Testo Shpejtesine    |    Super Oferta!    |    Webmail       
  Familje Biznes Suport Te Reja Kontakt
Paketat "Biznes i Vogel"    |   Managed Services    |   Data Services    |   IP Telephony    |   Video    |   Managed Security    |   IT Services
   
  IP Telephony
  IP Telephony
  IP Trunking
 
IP Telephony


Për klientët biznes të cilët zgjedhin që të mbajnë në ambientet e tyre Primo siguron zgjidhje telekomunikacioni të manaxhuara, me kosto të parashikueshme dhe nivele të ndryshme shërbimi. Primo është në gjendje që të sigurojë shërbimin e Telefonisë mbi IP përmes pajisjeve dhe teknologjisë së Class V, Soft Switch, që janë të lidhura me marrëveshje interkoneksioni me Operatorët fiks dhe celular, shqiptarë dhe të huaj.

 

Përfitimet e telefonisë mbi IP janë të pafundme, disa karakteristika kyçe janë:

- Faturim i detajuar

- Faturim per sekondë

- Tarifa shumë të ulëta

- Plan tarifor të përshtatur (tarifa preferenciale për destinacione të veçanta)

- Telefonata falas me përdorues të tjerë brenda grupit

- I përdorshëm përmes një programi në laptop apo telefon celular, pa kosto shtesë, në të gjithë botën.

- Kontrollim i kostove (kufizon shumën që mund të shpenzojë çdo numër/përdorues)

- Nuk është nevoja të investohet në pajisje shtesë

- Conference Call, Call Holding, CLIP, CLIR, CF, CW, Messaging, IVR, Mail Box, etj.

 

Ky shërbim ofrohet nëpërmjet:

Telefonisë mbi IP - Hosted PBX/IP Centrex

• Sistem i telefonisë mbi IP, ku klienti ka në përdorim një central (PBX) virtual të ruajtur në serverat e Primo.

 

Telefonisë mbi IP - Managed PBX

• Zgjidhje telefonie për korporata, ku klienti ka në përdorim në ambientet e veta një çentral (IP PBX) që administrohet nga Primo.

 

 
Infoline Primo
 
Voip
 
 
Primo Communications   |   Treguesit e Cilesise se Sherbimit   |   Vende Pune   |   English Credits
© 2009 Primo