Pikat e Shitjes    |    Rreth Nesh    |    Evente    |    Testo Shpejtesine    |    Super Oferta!    |    Webmail       
  Familje Biznes Suport Te Reja Kontakt
Paketat "Biznes i Vogel"    |   Managed Services    |   Data Services    |   IP Telephony    |   Video    |   Managed Security    |   IT Services
   
  Managed Security
  Managed Security
 
Managed Security

Në botën e biznesit në rrjet, siguria është bërë edhe më shumë vendimtare dhe gjithashtu më e ndërlikuar. Në ditët e sotme, siguria e rrjetit kërkon monitorim dhe manaxhim të vazhdueshëm të veprimeve të brendshme dhe të jashtme. Bizneset e vogla nuk mund të mbështeten më në programe të gatshme mbrojtëse, ndërsa të gjithë bizneset janë cënueshëm në infrastrukturën e tyre që shtrihet në zyra lokale, rrajonale ose globale.

Pavarësisht nga përmasat e biznesit tuaj, ne mund t’iu japim një ofertë sigurie gjithpërfshirëse që do të përmbushë nevojat tuaja dhe do t’iu lejojë të mbani nivelin e kontrollit të dëshiruar. Primo mund të manaxhojë disa ose të gjithë programet tuaja të sigurisë, duke ju dhënë të drejta përdorimi mbi teknologjitë e tyre të sofistikuara, fuqinë punëtore, vëzhgim të vazhdueshëm 24 orë në ditë dhe veprime rutinë mirëmbajtjeje dhe manaxhim të difekteve.

Shërbimet që ofrojmë:
Managed Hosted Firewall
Managed Voice Security
Managed Intrusion Detection
Vulnerability Scanning
Antivirus & Spam Management
Content Management / Filtering
Secure Messaging / E-Mail
Business Continuity Service

 

 
Infoline Primo
 
Voip
 
 
Primo Communications   |   Treguesit e Cilesise se Sherbimit   |   Vende Pune   |   English Credits
© 2009 Primo